با استفاده از این بازی میتونید صدای ۲۰ حیوان رو در سه حالت مختلف به کودکان(۲تا۷سال) یاد بدهید.

عکس ضمیمه
نوع فایل: png Screen shot 2010-09-25 at 9.44.37 PM.png (88.5 کیلو بایت)
نوع فایل: jpg mzl.qvmazfjm.320×480-75.jpg (87.6 کیلو بایت)
نوع فایل: jpg mzl.amkqnnsk.320×480-75.jpg (98.0 کیلو بایت)
نوع فایل: jpg mzl.eindsiyg.320×480-75.jpg (114.8 کیلو بایت)
نوع فایل: jpg mzl.ytvjsbgx.320×480-75.jpg (98.2 کیلو بایت)
نوع فایل: jpg mzl.jzdomnvk.320×480-75.jpg (106.6 کیلو بایت)